• zobacz wiecej ....
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

sierpień 2019
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

203170
Dzisiaj
Wczoraj
Bieżący tydzień
Ostatni tydzień
Bieżący miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie dni
11
78
574
202074
1412
3066
203170

Adres IP: 34.239.158.107
2019-08-25 09:59:01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

WIKIPEDIA

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA "BADAM I ODKRYWAM" DLA KLAS IV-VI

 

Na zajęcia „Badam i odkrywam” uczęszczają uczniowie klas IV-VI. Uczniowie poszerzają wiedzę i umiejętności przyrodnicze. Przebiegają one zgodnie z ustalonym harmonogramem. Uczniowie chętnie biorą w nich udział, szczególnie lubią prowadzić obserwacje mikroskopowe.Na załączonych zdjęciach uczniowie wykonywali samodzielnie preparaty mikroskopowe i  obserwowali organizmy żyjące w kropli wody pochodzącej z różnych źródeł jak staw, rzeka itp.

Opiekun: Teresa Kosmala

 

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z MATEMATYKI

 

 

 

 

 

1. Zajęcia indywidualne z uczniem zdolnym prowadzone są w każdy wtorek w godzinach 12.20 - 13.05. Program zajęć obejmuje materiał realizowany na poziomie klasy IV wraz z zagadnieniami poza ten program wykraczającymi.

2. Zajęcia z wyróżniającymi się uczniami z klasy V prowadzone są w każdy czwartek w godzinach 14.00 - 14.55. Na zajęciach rozwijane są zagadnienia z jakimi uczniowie spotykają się na lekcjach matematyki.

Opiekun: Piotr Dobosz

  

ZAJĘCIA W RAMACH REALIZACJI EDUKACYJNEGO PROJEKTU INTERDYSCYPLINARNEGO WYKORZYSTANIE GRAFIKI KOMPUTEROWEJ W REDAGOWANIU STRON PRZYRODNICZYCH GAZETKI SZKOLNEJ KL. IV-VI

Zajęcia prowadzone w ramach edukacyjnego projektu interdyscyplinarnego z wykorzystaniem grafiki komputerowej dostarczają uczniom wiedzy na temat zastosowania nowych technologii, umiejętności właściwego korzystania ze źródeł informacji i narzędzi do ich przetwarzania, zrozumienia nowych możliwości, jakie daje technologia informacyjna. Projekt rozbudza i rozwija indywidualne zdolności twórcze, pogłębia wiadomości o świecie przyrodniczym, kształtuje umiejętności współpracy w grupie w celu wspólnej redakcji gazetki szkolnej. Zajęcia odbywają się w środę o godz. 13.15.


Opiekun: Anna Zgodzińska

 

ZAJĘCIA PSYCHOLOGICZNE

Jestem psychologiem szkolnym, a moim głównym zadaniem jest wsparcie dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Każdy może liczyć na dyskretną rozmowę, wysłuchanie oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Pomagam Uczniom, gdy:
– nie radzą sobie z nauką,
– mają problem i potrzebują rady,
– dokucza im samotność i czują, że nikt ich nie rozumie,
– nie układają się im relacje z kolegami i koleżankami,
– chcą podzielić się swoim sukcesem, radością lub pomysłem.

Zajęcia psychologiczne odbywają się indywidualnie i w małych grupach. Poprzez rozmowy oraz kreatywne gry uczniowie:
– budują pozytywną samoocenę i wzmacniają poczucie własnej wartości,
– uczą się przeżywania i wyrażania uczuć oraz radzenia sobie z nimi,
– ćwiczą pamięć i koncentrację uwagi,
– rozwijają kompetencje społeczne.

Pomagam także Rodzicom, którzy:
– niepokoją się zachowaniem swojego dziecka,
– potrzebują wsparcia w procesie wychowania,
– chcą porozmawiać o dziecku i relacjach z nim,
– mają pytania, wątpliwości i nie wiedzą do kogo się zwrócić.

Harmonogram zajęć z psychologiem:

Poniedziałek
11:20 – 12:05 klasy I i II
12:20 – 13:05 klasa III
13:15 – 14:00 klasa IV
14:10 – 14:55 klasa VII
15:05 – 15:50 klasa VIII

Środa
12:20 – 13:05 klasa III
13:15 – 14:00 klasa VI
14:10 – 14:55 klasa III gimnazjum
15:05 – 15:50 klasy VIII i III gimnazjum

Piątek
12:20 – 13:05 klasa V
13:15 – 14:00 klasa VII
14:10 – 14:55 klasa VI
15:05 – 15:50 konsultacje dla Rodziców

Opiekun: Katarzyna Szudy

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z MATEMATYKI W KLASIE I

Zajęcia rozwijające z matematyki w kl. I realizowane są w ramach projektu „Nauka kluczem do sukcesu”. Dzieci w młodszym wieku szkolnym są otwarte i ciekawe świata. Jest to więc najlepszy okres aby ich naturalną ciekawość skierować na właściwe tory. W każdej klasie znajdują się uczniowie, którzy lubią liczyć, rozwiązywać ćwiczenia matematyczne lub grać w gry logiczne. Takie zainteresowania należy rozwijać u dzieci jak najwcześniej w sposób dla nich przyjazny. Na tych zajęciach dzieci rozwijają myślenie logiczne, poznają tajniki edukacji matematycznej oraz zastosowanie matematyki w życiu codziennym poprzez gry i zabawy edukacyjne oraz ćwiczenia dostosowane do ich wieku. Same próbują poszukiwać rozwiązań stawianych przed nimi zadań na miarę swoich możliwości. 

 

 

 

Są to zajęcia pozalekcyjne dla chętnych uczniów klasy I o zainteresowaniach matematycznych.

Cele główne :
• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych dzieci,
• rozbudzanie ciekawości i dociekliwości matematycznej,
• popularyzacja edukacji matematycznej wśród dzieci,
• sprawianie radości z rozwiązywania zagadnień matematycznych oraz osiąganych sukcesów w tym zakresie.

Zajęcia rozwijające z matematyki w klasie I w roku szkolnym 2018/2019 odbywają się w poniedziałki w godz.12.20 – 13.05.

Opiekun: Ewa Wiercioch

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE W KLASIE I "BAWIMY I UCZYMY SIĘ"

 

 

 

 

 

Zajęcia rozwijające „Bawimy i uczymy się” przeznaczone są dla uczniów klasy I. Podczas dodatkowych zajęć dzieci rozwijają swoje umiejętności, zdobywają wiedzę, nabierają pewności siebie i śmiałości. Czynnikami decydującymi o poziomie rozwoju zdolności dzieci są: warunki społeczne, działalność wychowawcza oraz własna praca ucznia w warunkach dla niego sprzyjających. Głównym założeniem tych zajęć rozwijających jest więc wychodzenie naprzeciw potrzebom dziecka, zachęcenie do rozwijania się oraz pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności szczególnie w pierwszym etapie nauki szkolnej. 

Celem zajęć jest:. 
• umożliwianie, wyzwalanie i podtrzymywanie spontanicznej aktywności dziecka, 
• sprzyjanie uaktywnianiu się jego potencjału intelektualnego i twórczego,
• umożliwianie realizowania indywidualnej linii rozwojowej dziecka,
• stwarzanie warunków do odkrywania, eksperymentowania, poznawania, działania, przeżywania w różnych formach, 
• stwarzanie warunków optymalnego i harmonijnego rozwoju osobowości. 
• rozwijane u dziecka możliwości umysłowych oraz szczególnych uzdolnień do uczenia się matematyki,
• stwarzanie sytuacji doskonalących pamięć, umiejętność skupienia uwagi, zdolność kojarzenia, logicznego, twórczego i oryginalnego myślenia, a także działania,
• tworzenie warunków do rozwoju nabytych doświadczeń językowych, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności czytania i pisania,
• wdrażanie do samokształcenia i systematycznej pracy nad sobą,
• budowanie i utrwalanie pozytywnej motywacji do nauki, 
• kształtowanie wiary we własne możliwości, 
• budowanie pozytywnych relacji na płaszczyźnie uczeń – nauczyciel, uczeń – uczeń, 
• rozbudzanie u dziecka pragnienia rozwijania swoich zainteresowań i zamiłowań, 
• tworzenie przyjaznego środowiska wychowawczego stymulującego rozwój uzdolnień i postaw twórczych.

Zajęcia rozwijające w roku szkolnym 2018/2019 odbywają się w każdą środę w godz. 11.20 – 12.05.

Opiekun: Ewa Wiercioch

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

 

Zajęcia logopedyczne prowadzone są w czterech grupach dostosowanych do wieku i potrzeb uczniów klas I-IV. W czasie spotkań podejmowane są działania zmierzające do poprawy komunikowania się dziecka z otoczeniem, poprzez stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za powstawanie wypowiedzi werbalnych oraz ich rozumienie.

 

 

Na zajęciach dzieci wykonują ćwiczenia wspomagające rozwój mowy:
• Ćwiczenia słuchowe
• Ćwiczenia rozwijające słownictwo
• Ćwiczenia rozumienia wypowiedzi i ćwiczenia pamięci słownej
• Zabawy twórcze rozwijające mowę i myślenie
• Zabawy rozwijające zdolności skojarzeniowe i wyobraźnię
• Ćwiczenia analizy i syntezy głoskowej i wyrazowej
• Ćwiczenia dykcji i ćwiczenia grafomotoryczne

Zajęcia maja określony przebieg, który opracowany jest wcześniej w celu usuwania i korygowania wad wymowy. Aby urozmaicić i uatrakcyjnić spotkania , wykorzystywane są pomoce logopedyczne: gry logopedyczne, układanki i puzzle, karty, domino, ilustrowanki, historyjki obrazkowe, baloniki, piórka, słomki, cukierki ... itp. Młodsze dzieci bardzo chętnie pomagają Magalowi (kosmicie, który przyleciał z Planety Magalandii) uczyć się naszego języka.

Opiekun: Marta Wolska

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z MATEMATYKI KLASA III

 

Celem zajęć rozwijających z matematyki dla klasy III jest rozwijanie umiejętności dostrzegania problemów, stawiania i weryfikowania hipotez, klasyfikowania, analizowania, syntetyzowania i uogólniania danych, elastycznego przetwarzania ich w drodze do najprostszych, najbardziej opłacalnych sposobów rozwiązań i trwałego przechowywania tych doświadczeń w pamięci.
Dziecko, które polubi matematykę i jej zasady rozwiązywania problemów,będzie zmagać się z codziennością za pomocą potężnej broni – logicznego myślenia.

 

 

Cele i zadania zajęć:

• wdrażanie uczniów do analizowania sytuacji problemowych
• kształtowanie umiejętności dostrzegania zasad i prawidłowości matematycznych i ich wykorzystywania w rozwiązywaniu problemów
• wdrażanie do samodzielnego, twórczego myślenia, poszukiwania różnych dróg dochodzenia do celu
• motywowanie do podejmowania kolejnego wysiłku, pomimo uprzedniej porażki
• zachęcanie do rozwijania własnych zainteresowań i samodoskonalenia
• wyzwalanie radości podczas „ zabawy ” matematycznej, wzmacnianie pozytywnych emocji
• stwarzanie sytuacji umożliwiających osiąganie sukcesu i zadowolenia z własnych osiągnięć
• rozwijanie umiejętności twórczej współpracy i dzielenia się własną wiedzą z rówieśnikami o podobnych zainteresowaniach
• przygotowanie do Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „ Kangur ”
• poznanie wybranych elementów z programu matematyki klas starszych na zasadzie propedeutycznej

Program zajęć rozwijających jest programem edukacyjnym realizowanym w wymiarze 1 godziny tygodniowo w ciągu całego roku szkolnego.
Proponowane formy i metody pracy z uczniami są urozmaicone i zależą od charakteru omawianego materiału i możliwości psychofizycznych dzieci. Cały czas utrzymywany jest zabawowy charakter tych spotkań, ponieważ pozytywne emocje wzmacniają motywację i uczniów.

Opiekun: Agnieszka Filipek

 

ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM DLA UCZNIA Z ADHD

Zajęcia z pedagogiem dla ucznia z ADHD odbywają się w środy na 6 godzinie lekcyjnej. Zajęcia  mają za zadanie wspomagać dzieci w rozwoju i przyjmowaniu, rozumieniu rzeczywistości przez realizację celów rozwojowych, edukacyjnych i terapeutycznych. Podczas  zajęć dzieci uczą się stawiać granice, odmawiać, przełamywać własną nieśmiałość. Uczą się, jak radzić sobie w sytuacjach dla nich stresowych, jak wyrażać emocje i uczucia, samodzielnie podejmować decyzje i brać za nie odpowiedzialność. Jak rozpoznać własne zainteresowania, możliwości ich realizacji.

Opiekun: Olga Mazur

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA CHEMICZNE

 
Zajęcia rozwijające zainteresowania chemiczne realizowane są w ramach projektu ,, Gimnazjaliści Na Start”. W zajęciach uczestniczy sześć uczennic z klasy ósmej.
Uczniowie na zajęciach poznają właściwości różnych substancji, wyjaśniają przebieg procesów chemicznych, formułują wnioski i zapisują je w postaci równań chemicznych.
Uczniowie zdobywają i przetwarzają wiedzę z różnych źródeł np.: układu okresowego pierwiastków chemicznych, tablic, wykresów, multimediów.
 
 
Posiadana wiedza pozwoli im na dostrzeganie chemii wokół nas, na powiązaniu właściwości substancji z ich zastosowaniem i wpływem na środowisko.
Cele i zadania zajęć:
• Poprawne posługiwanie się językiem  chemii.
• Wdrażanie do bezpiecznej pracy laboratoryjnej.
• Rozwijanie umiejętności samodzielnego planowania i przeprowadzania doświadczeń.
• Rozwijanie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków z doświadczeń.
• Doskonalenie umiejętności korzystania z modeli, tablic, wykresów.
• Dokonywanie obliczeń chemicznych w oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenie.
• Rozumienie związku chemii z innymi naukami.
• Rozpoznawanie i ocenianie zagrożeń występujących w środowisku.
Zajęcia rozwijające zainteresowania chemiczne w klasie VIII w roku szkolnym 2018/2019 odbywają się we wtorki w godz. 14.10 – 14.55.

                                                                       Opiekun: Krystyna Krawczyk

 

SPORTOWE ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z PIŁKI NOŻNEJ

1. Zajęcia z uczniami z klas I - III odbywają się w piątki w godzinach 11.20 - 12.05. Są to zajęcia z piłki nożnej, na których chłopcy poznają podstawy techniki gry.
2. Zajęcia z uczniami z klas IV - VI odbywają się w piątki w godzinach 13.15 - 14.00. Na zajęciach z piłki nożnej chłopcy i dziewczęta doskonalą poznane umiejętności techniczne oraz przygotowują się do zawodów sportowych.

Opiekun: Piotr Dobosz

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

W zajęciach logopedycznych uczestniczą uczniowie z oddziału przedszkolnego 5 latki. Zajęcia odbywają się na 5 godzinie lekcyjnej w piątek.  Na zajęciach logopedycznych usprawniamy pracę narządów mowy oraz poprawną wymowę zaburzonych głosek. W pracy z uczniami pracujemy wykorzystując programy multimedialne Eduterapetica Logopedia , Logo gry oraz Bamibkowe  logo przygody. Dzieci w formie zabawy usprawniają swoje narządy artykulacyjne oraz uczą się poprawnie i ładnie mówić.


Opiekun: Olga Mazur

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA INFORMATYCZNE DLA KLAS IV-VI

Zajęcia rozwijające zainteresowania informatyczne dla klas IV-VI prowadzone są w ramach projektu jako zajęcia dodatkowe pozalekcyjne. Nauczyciel informatyki przeprowadza zajęcia w dwóch grupach, w których są skonstruowane dwa różne programy zajęć.
Główne założenie zajęć to motywowanie i zachęcanie dzieci do rozwijania oraz pogłębiania swoich wiadomości i umiejętności.

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania informatyczne mają na celu:
• rozwijanie uzdolnień oraz pogłębianie wiedzy na temat zasad posługiwania się komputerem i technologią informacyjną,
• kształtowanie umiejętności korzystania z zasobów Internetu,
• wskazywanie użyteczność komputera w nauce, pracy i zabawie,
• rozwijanie umiejętności samodzielnego myślenia oraz samokształcenia.

Zajęcia rozwijające zainteresowania informatyczne dla klas IV-VI w roku szkolnym 2018/2019 odbywają się dla grupy pierwszej (klasa V i VI) w każdy poniedziałek w godz. 13.15 – 14.00 oraz dla grupy drugiej (klasa IV) w każdy czwartek w godz. 12.20 – 13.05


Opiekun: Małgorzata Kowalczyk

 

KOŁO TEATRALNE

 

...Bo teatr jest po to,

by wszystko było inne niż dotąd...

                                                           Joanna Kulmowa

 

Kształcenie teatralne w szkole ma dwa zasadnicze zadania:
• przygotowanie uczniów do odbioru przedstawień teatralnych;
• wyzwolenie w uczniach możliwości kreacyjnych.

Cele ogólne:

1. Pobudzanie i rozwijanie zainteresowań teatrem.
2. Wdrażanie uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym.
3. Umożliwienie prezentacji własnych dokonań.
4. Rozwijanie poczucia przynależności do grupy, kształtowanie odpowiedzialności i umiejętności pracy w zespole.
5. Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
6. Umacnianie wiary we własne siły.
Każdy uczeń, który chce:
• rozwijać swoje zdolności artystyczne, np. aktorskie, recytatorskie, plastyczne, muzyczne;
• poznawać historię, twórców i tajniki teatru;
• doskonalić sztukę żywego słowa;
• brać udział w konkursach;
• występować publicznie;
• spotykać się w gronie osób o podobnych zainteresowaniach i różnorodnych talentach;
• wyjeżdżać na spektakle teatralne
ma taką możliwość, gdy wstąpi do Koła Teatralnego działającego w Szkole Podstawowej w Zarzeczu.
Zajęcia odbywają sie we wtorki od godz. 12.20 do godz. 14.00

Opiekun: Małgorzata Matras

 

Copyright © 2014 by Szkola Podstawowa w Zarzeczu Designed by