• karta.png
  • koo.png
  • piknik.png
  • slubowanie 1.png
  • slubowanie 2.png
  • sztandar 1.png
  • uczniowie.png

January 2022
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

600078
Dzisiaj
Wczoraj
Bieżący tydzień
Ostatni tydzień
Bieżący miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie dni
17
31
112
599746
331
1998
600078

Adres IP: 52.203.18.65
2022-01-22 21:37:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

WIKIPEDIA

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA MATEMATYCZNE W KLASIE 3

 

 

 

 

 

Celem tych zajęć jest:
• Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych.
• Poszerzenie i pogłębienie wiedzy matematycznej ucznia.
• Rozwijanie zdolności poznawczych i samodzielnego logicznego myślenia.
• Wdrażanie do samodzielnej pracy nad zagadnieniami matematycznymi.
• Pokazanie użyteczności matematyki w otaczającym świecie
• Przygotowanie uczniów do Międzynarodowego Konkursu Matematycznego ,,Kangur”
• Kształtowanie cech charakteru, takich jak: dokładność, systematyczność, wytrwałość, samodzielność.
Preferowanym sposobem pracy jest czynnościowe nauczanie matematyki ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących takich jak: gry i zabawy dydaktyczne, krzyżówki, rebusy, zagadki, oraz metod problemowych polegających na : analizowaniu i rozwiązywaniu zadań o podwyższonym stopniu trudności posługując sie konkretami i wykonanym rysunkiem.

Opiekun: Krystyna Krawczyk

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA MATEMATYCZNE W KLASIE II

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne w kl. II. Dzieci w młodszym wieku szkolnym są otwarte i ciekawe świata. Jest to więc najlepszy okres aby ich naturalną ciekawość skierować na właściwe tory. W każdej klasie znajdują się uczniowie, którzy lubią liczyć, rozwiązywać ćwiczenia matematyczne lub grać w gry logiczne. Takie zainteresowania należy rozwijać u wszystkich dzieci jak najwcześniej w sposób dla nich przyjazny. Na tych zajęciach dzieci rozwijają myślenie logiczne, poznają tajniki edukacji matematycznej oraz zastosowanie matematyki w życiu codziennym poprzez gry i zabawy edukacyjne oraz ćwiczenia dostosowane do ich wieku. Same próbują poszukiwać rozwiązań stawianych przed nimi zadań na miarę swoich możliwości.  Są to zajęcia pozalekcyjne dla chętnych uczniów klasy II rozwijające zainteresowania matematyczne.

Cele główne :
• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych dzieci,
• rozbudzanie ciekawości i dociekliwości matematycznej,
• popularyzacja edukacji matematycznej wśród dzieci,
• sprawianie radości z rozwiązywania zagadnień matematycznych oraz osiąganych sukcesów w tym zakresie.

Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne w klasie II w roku szkolnym 2019/2020 odbywają się w czwartki w godz.11.20 – 12.10.

Opiekun: Ewa Wiercioch

 

KOŁO TEATRALNE

 

...Bo teatr jest po to,

by wszystko było inne niż dotąd...

                                                           Joanna Kulmowa

 

Kształcenie teatralne w szkole ma dwa zasadnicze zadania:
• przygotowanie uczniów do odbioru przedstawień teatralnych;
• wyzwolenie w uczniach możliwości kreacyjnych.

Cele ogólne:

1. Pobudzanie i rozwijanie zainteresowań teatrem.
2. Wdrażanie uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym.
3. Umożliwienie prezentacji własnych dokonań.
4. Rozwijanie poczucia przynależności do grupy, kształtowanie odpowiedzialności i umiejętności pracy w zespole.
5. Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
6. Umacnianie wiary we własne siły.
Każdy uczeń, który chce:
• rozwijać swoje zdolności artystyczne, np. aktorskie, recytatorskie, plastyczne, muzyczne;
• poznawać historię, twórców i tajniki teatru;
• doskonalić sztukę żywego słowa;
• brać udział w konkursach;
• występować publicznie;
• spotykać się w gronie osób o podobnych zainteresowaniach i różnorodnych talentach;
• wyjeżdżać na spektakle teatralne
ma taką możliwość, gdy wstąpi do Koła Teatralnego działającego w Szkole Podstawowej w Zarzeczu.
Zajęcia odbywają sie we wtorki od godz. 12.20 do godz. 14.00

Opiekun: Małgorzata Matras

 

Copyright © 2014 - 2020 by Szkola Podstawowa w Zarzeczu