• zobacz wiecej ....
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

sierpień 2019
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

203166
Dzisiaj
Wczoraj
Bieżący tydzień
Ostatni tydzień
Bieżący miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie dni
7
78
570
202074
1408
3066
203166

Adres IP: 34.239.158.107
2019-08-25 08:55:50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

WIKIPEDIA

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA O NABORZE NA STANOWISKA PRACY

OGŁOSZENIE I 

 

Zarzecze, dnia 13.08.2019 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bartosza Głowackiego w Zarzeczu ogłasza rozpoczęcie naboru na

stanowisko pracownicze w Szkole Podstawowej im. Bartosza Głowackiego w Zarzeczu – stanowisko

sprzątaczka. 

Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa im. Bartosza Głowackiego w Zarzeczu

Zmianowość: praca dwuzmianowa w wymiarze czasu pracy – ½ etatu.

Umowa: umowa na 4 –miesięczny okres próbny, po okresie próbnym umowa na czas określony
• sprzątanie wyznaczonych powierzchni budynków szkolnych
• wykonywanie czynności porządkowych na terenie szkolnym (tereny zielone, plac zabaw, boiska szkolne)
• sprzątanie pomieszczeń i terenu szkolnego podczas organizacji imprez sportowych i innych wynikających z kalendarium imprez szkolnych,
• dbanie o rośliny wewnątrz pomieszczeń szkolnych oraz o stan zieleni wokół szkoły
• w zależności od potrzeb sprzątanie pomieszczeń w wynajmach popołudniowych sali sportowej i innych pomieszczeń szkolnych
• inne prace zlecone przez Dyrektora Szkoły wynikające z działalności Szkoły Podstawowej.


Wymagania obowiązkowe:
• obywatelstwo polskie,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne),
• stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku (brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania prac na wysokości),
• wykształcenie zawodowe.


Wymagania dodatkowe:
• doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,
• pracowitość, sumienność i dbałość,
• umiejętność pracy z urządzeniami czyszczącymi mechanicznymi oraz ręcznymi
• umiejętność dobrej organizacji pracy
• umiejętność pracy w zespole
• zaangażowanie w pracę oraz rzetelne wykonywanie powierzonych czynności
• punktualność.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny
• CV
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
• kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
• kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie lub staż – zaświadczenia o zatrudnieniu, kopie świadectw pracy
• oświadczenie kandydata o niekaralności
• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
• oświadczenie kandydata o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania związanego z rekrutacją o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)
• ksero dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych i innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (ksero zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach przydatnych na danym stanowisku).

4. Termin złożenia ofert: Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny złożyć dokumenty do dnia 23.08.2019 r. włącznie. Oferty złożone po tym terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
a) listownie na adres: Szkoła Podstawowa im. Bartosza Głowackiego w Zarzeczu, Zarzecze 1, 24-100 Puławy
b) w sekretariacie: Szkoła Podstawowa im. Bartosza Głowackiego w Zarzeczu, Zarzecze 1, 24-100 Puławy
c) drogą e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Postępowanie naboru prowadzone przez komisję będzie polegało na analizie ofert i rozmowie kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. Ostateczna decyzja o zatrudnieniu należy do Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bartosza Głowackiego w Zarzeczu.
W terminie do 2 tygodni po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty.

Ogłoszenie o naborze oraz wszelkie informacje związane z przedmiotowym postępowaniem rekrutacyjnym umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym pod adresem http://zarzeczesp.biposwiata.pl/wiadomosci/1/lista/aktualnosci, stronie internetowej Szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Bartosza Głowackiego w Zarzeczu.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bartosza Głowackiego w Zarzeczu zastrzega sobie prawo odwołania naboru na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w administracji szkoły tel. 81- 881 92 29

p.o. Dyrektora
Szkoły Podstawowej
im. Bartosza Głowackiego
w ZarzeczuOgłoszenie wywieszono w dniu 13.08.2019 r.
1. tablica ogłoszeń Szkoła Podstawowa im. Bartosza Głowackiego w Zarzeczu,
2. tablica ogłoszeń Urząd Gminy w Puławach,
3. strona internetowa BIP Szkoła Podstawowa im. Bartosza Głowackiego w Zarzeczu
4. szkoła internetowa szkoły www.spzarzecze.pl

 

OGŁOSZENIE II

                                                                                                         Zarzecze, dnia 13.08.2019 r.

 

OGŁOSZENIE  O  NABORZE NA  STANOWISKO  PRACY

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bartosza Głowackiego w Zarzeczu ogłasza rozpoczęcie naboru         

na stanowisko pracownicze w Szkole Podstawowej im. Bartosza Głowackiego w Zarzeczu –

stanowisko sprzątaczka.  

Miejsce  wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa im. Bartosza Głowackiego w Zarzeczu 

Zmianowość: praca dwuzmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy. 

Umowa: umowa na 4 –miesięczny okres próbny, po okresie próbnym umowa na czas określony

• sprzątanie wyznaczonych powierzchni budynków szkolnych

• wykonywanie czynności porządkowych na  terenie szkolnym (tereny zielone, plac zabaw, boiska

szkolne)

• sprzątanie pomieszczeń i terenu szkolnego podczas organizacji imprez sportowych i innych

wynikających z kalendarium imprez szkolnych, 

• dbanie o rośliny wewnątrz pomieszczeń szkolnych oraz o stan zieleni wokół szkoły

• w zależności od potrzeb sprzątanie pomieszczeń w wynajmach popołudniowych sali sportowej i

innych pomieszczeń szkolnych

• inne prace zlecone przez Dyrektora Szkoły  wynikające z działalności Szkoły Podstawowej. 

Wymagania obowiązkowe

• obywatelstwo polskie, 

• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

• niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo

umyślne), 

• stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku (brak przeciwwskazań lekarskich do

wykonywania prac na wysokości),

• wykształcenie zawodowe. 

   Wymagania dodatkowe: 

• doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,

• pracowitość, sumienność i dbałość, 

• umiejętność pracy z urządzeniami czyszczącymi mechanicznymi oraz ręcznymi 

• umiejętność dobrej organizacji pracy 

• umiejętność pracy w zespole 

• zaangażowanie w pracę oraz rzetelne wykonywanie powierzonych czynności 

• punktualność.

Wymagane dokumenty: 

• list motywacyjny 

• CV 

• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 

• kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe

• kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie lub staż – zaświadczenia o zatrudnieniu, kopie

świadectw pracy 

• oświadczenie kandydata o niekaralności 

• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z

pełni praw publicznych 

• oświadczenie kandydata o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku 

• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby

postępowania związanego z rekrutacją o następującej treści:

„Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  o

ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)

• ksero dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych i innych  dokumentów o

posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (ksero zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach

przydatnych na danym stanowisku).

4. Termin złożenia ofert:  Osoby  ubiegające  się  o  zatrudnienie  powinny  złożyć dokumenty do dnia

23.08.2019 r. włącznie. Oferty złożone po tym terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

a) listownie na adres: Szkoła Podstawowa im. Bartosza Głowackiego w Zarzeczu, Zarzecze 1,

24-100 Puławy

b) w sekretariacie: Szkoła Podstawowa im. Bartosza Głowackiego w Zarzeczu, Zarzecze 1,

24-100 Puławy

c) drogą e-mail na adres: zarzeczesp@interia.pl

Postępowanie naboru prowadzone przez komisję będzie polegało na analizie ofert i rozmowie

kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. Ostateczna decyzja o zatrudnieniu należy do Dyrektora

Szkoły Podstawowej im. Bartosza Głowackiego w Zarzeczu. 

W terminie do 2 tygodni po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty. 

 

Ogłoszenie o naborze oraz wszelkie informacje związane z przedmiotowym postępowaniem

rekrutacyjnym umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym pod adresem

http://zarzeczesp.biposwiata.pl/wiadomosci/1/lista/aktualnosci, stronie internetowej Szkoły oraz na

tablicy ogłoszeń w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Bartosza Głowackiego  w Zarzeczu. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bartosza Głowackiego w Zarzeczu zastrzega sobie prawo odwołania

naboru na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w administracji szkoły tel. 81- 881 92 29 

 

         p.o. Dyrektora 

    Szkoły Podstawowej  

              im. Bartosza Głowackiego 

w Zarzeczu  

 

 

           

Ogłoszenie wywieszono w dniu 13.08.2019 r. 

1. tablica ogłoszeń Szkoła Podstawowa im. Bartosza Głowackiego w Zarzeczu,   

2. tablica ogłoszeń Urząd Gminy  w Puławach, 

3. strona internetowa  BIP Szkoła Podstawowa  im. Bartosza Głowackiego w Zarzeczu     

4. szkoła internetowa szkoły www.spzarzecze.pl.        

 

 

 

        

 

Copyright © 2014 by Szkola Podstawowa w Zarzeczu Designed by