• zobacz wiecej ....
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

wrzesień 2019
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

206341
Dzisiaj
Wczoraj
Bieżący tydzień
Ostatni tydzień
Bieżący miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie dni
21
71
92
204862
2417
2166
206341

Adres IP: 35.172.100.232
2019-09-17 08:31:56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

WIKIPEDIA

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY w Szkole Podstawowej w Zarzeczu

REGULAMIN ŚWIETLICY
w Szkole Podstawowej w Zarzeczu

§ 1
Postanowienia ogólne

1.    Świetlica prowadzona jest przez szkołę, jest placówką przeznaczoną dla uczniów danej szkoły.

§ 2
Cele i zadania świetlicy

1.    Świetlica zapewnia dzieciom zorganizowaną opiekę wychowawczą,
pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji,
i rozwijania własnych zainteresowań.

2.    Do zadań świetlicy należy:

1) organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do
nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;

2) organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu
prawidłowy rozwój fizyczny;

3) odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;

4) stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie
kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia
codziennego;

5) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie
nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;

6) rozwijanie samodzielności;

7) współdziałanie z nauczycielami i rodzicami;

§ 3
Organizacja pracy świetlicy

1.    Zajęcia prowadzone są zgodnie z rozkładami zajęć dydaktyczno-wychowawczymi
szkoły.
2.    Zajęcia prowadzone są w grupach zróżnicowanych pod względem wiekowym.
3.    Świetlica realizuje zadania według własnego rocznego planu pracy opracowanego w oparciu o Program Wychowawczy Szkoły, Program Profilaktyki oraz Koncepcję Pracy Szkoły.

§ 4
Wychowankowie świetlicy

1.    Do świetlicy przyjmuje się uczniów dojeżdżających, oczekujących na
autobus szkolny lub na rodziców.

2.    Prawa i obowiązki uczestnika świetlicy:

•    Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela świetlicy.
•    Uczeń ma prawo do korzystania z pomocy wychowawców w odrabianiu lekcji.
•    Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.
•    Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet krótkotrwałym oddaleniu się.
•    Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.
•    W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych urządzeń elektronicznych.
•    Za zaginione telefony, MP3 i inne urządzenia techniczne świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
•    Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie.
•    Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.
•    Każdy rodzic lub opiekun zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia odebrania dziecka poprzez wpisanie godziny odbioru oraz złożenie własnoręcznego podpisu na specjalnie wyznaczonym do tego arkuszu.
•    Wszyscy użytkownicy świetlicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

§ 5
Dokumentacja świetlicy

W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:

1) roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej;
2) dziennik zajęć wychowawczych;
        3) karty zgłoszeń dziecka;
        4) arkusze potwierdzające odebranie dziecka z zajęć świetlicowych.

Copyright © 2014 by Szkola Podstawowa w Zarzeczu Designed by