• karta.png
  • koo.png
  • piknik.png
  • slubowanie 1.png
  • slubowanie 2.png
  • sztandar 1.png
  • uczniowie.png

Październik 2021
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

594143
Dzisiaj
Wczoraj
Bieżący tydzień
Ostatni tydzień
Bieżący miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie dni
55
100
285
592641
6229
113514
594143

Adres IP: 3.236.51.151
2021-10-27 14:25:10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

WIKIPEDIA

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYDAWANIA OBIADÓW W NASZEJ SZKOLE

 

Wydawanie obiadów
Klasy I – III od godziny 11.00 do 11.20
Oddział „0” od godziny 11.30 do 11.50
Klasy IV – VI od godziny 12.00 do 12.20
Klasy VII – VIII od godz. 13.00 do 13.20

PROCEDURA WYDAWANIA POSIŁKÓW

obowiązująca w Szkole Podstawowej im. Bartosza Głowackiego w Zarzeczu
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Podstawa prawna:
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 poz. 983.),
- wytyczne dla szkół opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

Cel procedury: zapewnienie bezpieczeństwa podczas wydawania posiłków w szkolnej stołówce
Zakres obowiązywania procedur: dotyczą zasad postępowania pracownika obsługi szkoły podczas wydawania posiłków
Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: pracownik obsługi szkoły – pomoc kuchenna.

Pracownik obsługi
Przed każdorazowym wejściem do budynku szkoły pracownik dezynfekuje ręce płynem do dezynfekcji.
1. Przed rozpoczęciem pracy pracownik kuchni zakłada ubrania ochronne (fartuch, czepek).
2. Pracownik kuchni przestrzega zasad szczególnej ostrożności podczas wydawania posiłków:
a) używa środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczki ochronnej,
b) myje i dezynfekuje stanowiska pracy, sprzęt kuchenny, stoliki i krzesła na stołówce
c) rozdziela posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku szkolnym.
3. Pracownik kuchni wydając posiłki ponosi odpowiedzialność za to, by posiłki nie uległy zanieczyszczeniu.
4. Posiłki są podawane na naczyniach szkolnych.
5. Pracownik wydaje posiłki okienkiem do wydawania.

1. Przed podaniem posiłku pracownik obsługi zobowiązany jest:
a) myć i dezynfekować stoły, przy których dzieci/uczniowie spożywają posiłki, dla dzieci/uczniów przed każdym posiłkiem,
b) myć powierzchnie posadzki w obrębie stołów, przy których uczniowie spożywają posiłek,
c) czyścić i dezynfekować środkiem do dezynfekcji powierzchnie dotykowe: blaty, stoły i poręcze krzeseł, na których siedzą uczniowie, przed każdym podaniem posiłku.

1. Powierzchnie blatów, poręczy, posadzki w pomieszczeniu bloku żywieniowego są czyszczone każdorazowo przed wydaniem posiłku dla uczniów.
2. Na posiłki wydawane w szkole składa się obiad dzielony – I danie, II danie oraz kompot.
3. Pracownik obsługi opuszcza pomieszczenie na czas, gdy uczniowie siedzą przy stołach i zjadają posiłek.
4. Po opuszczeniu pomieszczenia przez uczniów, pracownica kuchni wietrzy pomieszczenie, sprząta, myje i dezynfekuje salę po posiłku.
5. Pracownik obsługi zbiera naczynia i resztki pokarmów z talerzy i wyrzuca do kontenera z zachowaniem środków ostrożności (w fartuchach ochronnych i rękawicach jednorazowych).
6. Nauczyciele poszczególnych grup/klas sprawują opiekę nad uczniami również podczas posiłków spożywanych przez uczniów.
7. Przed podaniem posiłku nauczyciele są zobowiązani przygotować uczniów do ich spożywania, tj. dopilnować mycia rąk przed każdym posiłkiem.
8. Nauczyciele dbają o przestrzeganie zasad higieny podczas spożywana posiłku przez uczniów.
9. Pracownica obsługi zobowiązani są przestrzegać zasad szczególnej ostrożności podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
2. Sposób prezentacji procedury
 Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły.
1. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w szkole procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.
2. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w szkole.
3. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedury.

3. Tryb dokonania zmian w procedurze.

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Zasady wchodzą w życie z dniem 6 września 2021 r.

 

Copyright © 2014 - 2020 by Szkola Podstawowa w Zarzeczu