PROJEKT " OD GROSIKA DO ZŁOTÓWKI "

 

W naszej szkole w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 realizowany jest projekt "Od grosika do złotówki". sponsorowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Fundację PZU i Fundację Kronenberga. Realizacja projektu trwa 10 miesięcy - od stycznia 2014r. do grudnia 2014r. Obejmuje w bieżącym roku szkolnym uczniów klasy II, a w następnym uczniów klasy III. To pierwszy projekt z zakresu edukacji finansowej oraz bezpieczeństwa skierowany do uczniów I etapu kształcenia w szkołach podstawowych. Dla uczniów klas drugich i trzecich jest to bardzo ważne doświadczenie w dziedzinie samodzielnego  podejmowania decyzji o zarabianiu, oszczędzaniu i racjonalnym wydawaniu pieniędzy oraz gospodarowaniu innymi zasobami. Istotnym elementem projektu jest współpraca z rodzicami w trakcie omawiania w klasie tematyki dotyczącej finansów i bezpieczeństwa. Więcej informacji można uzyskać na stronie Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości  (www.junior.org.pl).

W czasie realizacji projektu doskonalone będą procesy poznawcze, kształtowane nawyki oraz postawy warunkujące sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Wprowadzane będą pojęcia związane z edukacją finansową oraz z zakresu bezpieczeństwa. Posiadane przez uczniów umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy doskonalone będą podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów życia codziennego w trakcie zabaw i gier dydaktycznych. Treści nauczania zawarte w projekcie są zgodne z nową podstawą programową a program posiada planowy, logicznie uporządkowany układ treści.

W czasie projektu uczniowie będą zdobywać wiedzę w obrębie poszczególnych tematów w trakcie "galaktycznej podróży". Z zainteresowaniem podróżować będą po Galaktyce Finanse i Galaktyce Oszczędzania. Wraz z głównym bohaterem Grosikiem uczniowie odwiedzą następujące planety: Grosik, Portfelik, Skarbonka, Zabawka, Parasol, Złotówka. Zapoznanie uczniów z projektem i Grosikiem - przewodnikiem podróży nastąpiło w grudniu 2013r. w trakcie zajęć o tematyce: "Przygotowania do międzygalaktycznej podróży z Grosikiem". W styczniu 2014r. uczniowie klasy II naszej szkoły realizowali zajęcia z projektu odbywając "podróż na planetę Grosik". Uczniowie zapoznali się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi pieniędzy, rozróżniali banknoty i monety, wskazywali awers,  rewers itp.

 

Opiekun projektu w klasie II Ewa Wiercioch

Zdjęcia z realizacji projektu "OD GROSIKA DO ZŁOTÓWKI"  można oglądać w GALERII - PROJEKTY.EDUKACYJNY PROJEKT PROFILAKTYCZNY

SMOK MĄDRAGON DAJE RADĘ

JAK BEZPIECZNYM BYĆ NA CO DZIEŃ

 

Nasza szkoła została zaproszona do udziału w edukacyjnym projekcie profilaktycznym  "Smok Mądragon daje radę"Do jego realizacji przystąpiły klasy I-III. Ta inicjatywa społeczna jest działaniem podjętym przez Stowarzyszenie Laboratorium Troski.                                                                Cel projektu: zmniejszenie wypadkowości wśród dzieci poprzez kształtowanie i utrwalanie prawidłowych i bezpiecznych zachowań w domu, w szkole, na drodze i podczas zabawy, a w konsekwencji zmianę złych przyzwyczajeń zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Edukacyjny projekt profilaktyczny obejmuje szeroko rozumianą tematykę bezpieczeństwa dzieci w najbliższym otoczeniu:                                                                                                   Bezpieczna droga do szkoły.

- Nauka reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych.

- Nauka udzielania pierwszej pomocy.

- Promowanie bezpiecznej zabawy i wypoczynku.

- Kształtowanie umiejętności zachowań asertywnych w sytuacjach zagrożeń przestępczością.

- Podstawy BHP i higieny.

- Badanie i trening zmysłów: wzroku, słuchu i orientacji przestrzennej.

Akcja adresowana jest do dzieci w wieku 6-9 lat, dlatego została przygotowana w konwencji bajkowo-fantastycznej. Jest to zabawna historia przygód kosmicznych bohaterów, którzy przybyli na Ziemię z ekspedycją badawczą z tajemniczej planety Bezpieczeństwa i Rozwagi. Ich przywódcą i mentorem jest rozważny i niezwykle mądry smok Mądragon, który wraz ze swymi kosmicznymi przyjaciółmi odkrywa pewne zaskakujące dla nich reguły życia na Ziemi, a dzieci mogą razem z nimi uczyć się i poznawać podstawowe zasady bezpieczeństwa. 

Koordynatorem projektu edukacyjnego "Smok Mądragon daje radę" w naszej szkole jest p.Marta Wolska. 13.03.2014r.
PROJEKT ...13.03.14, 21:25

PROJEKT "SMOK MĄDRAGON DAJE RADĘ"....C.D...

 

W poniedziałek 10.03.2014r. uczniów klas O-III odwiedził ponownie w ramach kontynuacji projektu: "Smok Mądragon daje Radę" Rzecznik Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Puławach - pan Marcin KoperDzieciom przypomniane zostały podstawowe zasady bezpieczeństwa, które mają na celu zminimalizowanie liczby wypadków i urazów niezamierzonych. Zabawna ekspedycja badawcza kosmicznych bohaterów miała wpłynąć na zwiększenie świadomości i wiedzy na temat prawidłowych, bezpiecznych zachowań w domu, w szkole, na drodze a także zbudować dobre relacje z bezpośrednim otoczeniem dziecka (rodzicami i nauczycielami) oraz ugruntować zaufanie dziecka do przedstawicieli służb ratownictwa. Ku temu właśnie miało posłużyć spotkanie z prelegentem. W trakcie zajęć z asertywności gość przekazywał dzieciom wiedzę o bezpiecznym stylu życia, uczył je właściwej oceny różnorakich sytuacji zagrażających ich bezpieczeństwu i zdrowiu oraz odpowiedniego reagowania na rozpoznane zagrożenie. Celem nadrzędnym było uzmysłowienie dzieciom, że własne bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od nich !

Wkrótce kolejne spotkanie - tym razem  z panem strażakiem. J

Zdjęcia z projektu "Smok Mądragon daje Radę".... można zobaczyć w GALERII- PROJEKTY SZKOLNE.07.03.2014r.
PROJEKT ...07.03.14, 21:04

PROJEKT edukacyjno-profilaktyczny "INNY czyli JAKI ?" 


W piątek uczniowie klasy VI wzięli udział w projekcje edukacyjno- profilaktycznym "Inny czyli Jaki ?". Zajęcia prowadzone były przez trenera umiejętności psychospołecznych- panią Maję Wąsałę.

Podczas trwania zajęć poruszane były problemy akceptacji i szacunku dla"inności" w grupie. Pokazane zostały mechanizmy powstawania konfliktów na tym tle i sposoby na wypracowanie pokojowych zachowań. Projekt skierowany był do uczniów klasy 6, ponieważ jest to wiek kształtowania się tożsamości, poszukiwania własnego miejsca w grupie, ale też odrzucania tych, którzy różnią się od większości. Praca  w tym przedziale wiekowym daje największe szanse na zmianę postaw, sposobu myślenia.

Podczas zajęć szóstoklasiści poznali mechanizmy  powstawania stereotypów i uprzedzeń,  jakimi dzieci kierują się na co dzień w ocenie osób innych od większości grupy. Rozpoznawali  i nazywali stany  emocjonalne związane z sytuacją odrzucenia w grupie z różnych pozycji ( świadek, osoba odrzucona, uczestnik sytuacji). Uczniowie dowiedzieli się również, że odmienność, inność nie musi oznaczać wrogości. Rozróżniali  zachowania naruszające granice osobiste od zachowań odmiennych, lecz bezpiecznych.

"...w trakcie  tych zajęć uczniowie bawili się, krzyczeli, śmiali się, pojawiła się też zaduma i zamyślenie...byliśmy ze sobą - wszyscy razem, tak bardzo zgrani..."  J 

wychowawczyni- M. Wolska

 

WRAŻENIA Z WARSZTATÓW

 

Zapytaliśmy naszych, uczniów jakie są ich wrażenia z odbytych warsztatów ? Oto ich wypowiedzi:

,, Warsztaty przeprowadzone przez panią Maję Wąsale bardzo mi się podobały ponieważ było dużo śmiechu i ruchu. Dzięki nim lepiej poznałam swoją klasę. Najbardziej podobały mi się prace w grupach, gdyż każdy mógł powiedzieć to co myśli i nie wstydził się, że go ktoś wyśmieje. Nauczyłam się też, że ludzi nie ocenia się po wyglądzie.  Mam nadzieję, że będę miała okazję wziąć udział jeszcze raz w takich ciekawych warsztatach ... "  Natalka B.

,, Moje wrażenia z warsztatów są bardzo dobre. Zapamiętałem  z nich, że się nie ocenia ludzi po wyglądzie i nie wolno używać  przemocy wobec innych ... " Kamil W.      

,, Warsztaty, które prowadziła pani Maja Wąsala były bardzo interesujące. Najbardziej podobały mi się zabawy w grupie. Była wtedy wspaniała zabawa i nauka. Każdy się śmiał i dobrze bawił. Na tych zajęciach poznaliśmy dużo nowych słów i ich znaczeń. Chciałabym, aby pani Maja Wąsala przyjechała do nas jeszcze raz i przeprowadziła z nami warsztaty o innej tematyce ... " Natalka D. 

Zdjęcia z projektu edukacyjno-profilaktycznego "INNY czyli JAKI?" można zobaczyć w GALERII-PROJEKTY SZKOLNE.

 

12.12.2013r.
SPOTKANIE Z POLICJANTEM12.12.13, 19:00

SMOK MĄDRAGON W NASZEJ SZKOLE !

 

Dnia 11.12.2013r. uczniowie z klas młodszych spotkali się z panem Marcinem Koprem - oficerem prasowym Komendy Powiatowej Policji w Puławach w ramach edukacyjnego projektu profilaktycznego: " SMOK MĄDRAGON DAJE RADĘ ". Pan policjant przypomniał dzieciom podstawowe zasady zachowania bezpieczeństwa w domu, w szkole, na drodze oraz podczas zabawy. Przybliżył dzieciom zawód policjanta jako przyjaciela ludzi. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej, sympatycznej atmosferze. Dzieci z wielkim zaangażowaniem wzięły udział w rozmowie, zadawały mnóstwo ciekawych pytań naszemu gościowi. Najmłodsze dziewczynki podziwiając trudną , ale bardzo ciekawą pracę pana Marcina Kopra postanowiły zostać w przyszłości policjantkami.

Zdjęcia ze spotkania z policjantem można oglądać w GALERII - PROJEKTY SZKOLNE.SZKOLENIE METODYCZNE "COMENIUS EFL METHODOLOGY IN PRACTICE"

 

W dniach 21.10 - 01.11. 2013r. uczestniczyłam w 2 tygodniowym szkoleniu metodycznym "Comenius EFL Methodology in Practice", przeznaczonym dla anglistów uczących na terenie UE, a zorganizowanym w ramach Programu Mobilność Kadry Edukacyjnej "Uczenie się przez całe życie". 

Zróżnicowane tematycznie zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w ilości 48 godz. w Richard Language College w Bournemouth (Wielka Brytania).

Obejmowały one szeroką gamę zadań. I tak sesja poranna skupiała się wokół tzw. General English (rozwijanie własnych sprawności językowych tj. gramatyka, czytanie, mówienie); sesja popołudniowa obejmowała metodykę nauczania języka angielskiego (metody i techniki stosowane przez nauczycieli tutejszej szkoły w nauczaniu obcokrajowców) oraz obserwacja zajęć prowadzonych przez lektorów na poziomie pre-intermediate i upper-intermediate. 

Poza poznaniem nowych metod i technik nauczania języka obcego, dużym atutem szkolenia była możliwość bezpośredniego kontaktu z kulturą i mieszkańcami tego wyjątkowego kraju. Niewątpliwie wpłynęło to na poszerzenie mojej wiedzy ogólnej o świecie i "odświeżenie" umiejętności językowych.  

Warsztaty sprzyjały także wymianie doświadczeń zawodowych uczestników pracujących w różnych szkołach na terenie UE.  

Nowo-nabyte umiejętności z pewnością wykorzystam w pracy z uczniami. Użycie tablicy interaktywnej w połączeniu z nieograniczonymi zasobami internetowymi, ciekawą tematyką i osobliwym kontekstem (np. wykorzystanie zdjęć studentów do opisu czasu teraźniejszego ciągłego) wzbudziły moje szczególne zainteresowanie. Godna uwagi była też prezentacja gier i zabaw stymulujących pracę na lekcji. Do tych najciekawszych należały: Running Dictation, Class Scribe, Jazz Chants czy Horoscope Chart.

Korzystając z sobotnio-niedzielnego wolnego czasu nie sposób było pominąć tak popularne turystycznie miejsca jak Stonehenge, Bath, Poole, Dordle Door & Lulworth Cove.  

Zapraszam wszystkich internautów do obejrzenia zdjęć z tych uroczych miejsc w GALERII-PROJEKTY SZKOLNE.   

 

                                                                                 Ewa Wojciechowska

n-l języka angielskiego w SP Zarzecze